C-TPAT dành cho Các Nhà Sản Xuất Nước Ngoài

Khóa Học Một Ngày Về Yêu Cầu Tiêu Chí An Ninh Tối Thiểu Trong Sản Xuất Nước Ngoài CTPAT

Quan hệ đối tác thương mại hải quan chống khủng bố (Customs Trade Partnership Against Terrorism, CTPAT) là chương trình của Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (Customs and Border Protection, CBP) thuộc Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ. WRAP hỗ trợ cơ sở sản xuất tuân thủ các yêu cầu của chương trình CTPAT để bảo vệ chuỗi cung ứng, xác định các lỗ hổng bảo mật và thực hiện các biện pháp bảo mật cụ thể và thông lệ tốt nhất. Tiêu chí bảo mật tối thiểu của cơ sở sản xuất nước ngoài về cơ bản được thiết kế để trở thành các khối hợp nhất tạo thành các cơ sở sản xuất ở nước ngoài để thiết lập các hoạt động an ninh hiệu quả nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất chuỗi cung ứng và giảm thiểu rủi ro mất mát, trộm cắp và buôn lậu mà có khả năng sẽ đưa những kẻ khủng bố và thực hiện khủng bố vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xác định và phạm vi của các yếu tố tội phạm hướng đến nền thương mại thế giới thông qua các âm mưu nội bộ đòi hỏi các công ty, và đặc biệt là các nhà sản xuất nước ngoài, phải nâng cao các hoạt động bảo mật của họ.

Giới thiệu về khóa học này

Những kiến thức dành cho bạn

Tổng quan về sáng kiến CTPAT

Yêu cầu đối với các đối tác kinh doanh

Tổng quan về yêu cầu đối với cơ sở sản xuất nước ngoài

Quy trình bảo mật

Điểm xuất xứ

Tham gia/Cấp chứng nhận trong chương trình bảo mật chuỗi cung ứng quản lý hải quan nước ngoài

An toàn phương tiện vận chuyển và phương tiện kéo

Biện pháp kiểm soát tiếp cận trực tiếp

An ninh nhân sự

An ninh quy trình

An ninh công nghệ

Yêu Cầu Nhập Học

Khóa học này không có yêu cầu tiên quyết.

Điều Kiện Tiên Quyết của Khóa Học

Đăng ký

Nhấp vào phiên tiếp theo để bắt đầu quy trình đăng ký