Đào Tạo Về An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy

Khóa Đào Tạo Về An Toàn Phòng Cháy Chữa Cháy của WRAP cung cấp thông tin giá trị về chủ đề quan trọng là an toàn cháy nổ trong các cơ sở sản xuất. Học viên sẽ thu nhận được kiến thức cần thiết về an toàn và học được các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro cháy nổ và cách ứng phó hiệu quả. Khóa học mang tính tương tác cao và được thiết kế riêng cho từng quốc gia đặt cơ sở.

Xem video này để biết rõ hơn về khóa học:

Giới thiệu về khóa học này

Những kiến thức dành cho bạn

Xem luật an toàn cháy nổ địa phương

Định nghĩa về cháy nổ

Đốt cháy và cháy lan

Hành động của con người trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn

Vai trò của tủ báo cháy

Đánh Giá Rủi Ro Năm Bước

Biện pháp phòng cháy chữa cháy định kỳ

Sơ tán hiệu quả

Lập kế hoạch và thực hành diễn tập chữa cháy

Vận hành thiết bị chữa cháy

Yêu Cầu Nhập Học

Khóa học này không có yêu cầu tiên quyết.

Phí

Lệ phí của các khóa học khác nhau. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi bạn nộp biểu mẫu quan tâm.

Đăng ký

Nhấp vào phiên tiếp theo để bắt đầu quy trình đăng ký