Nguyên Tắc của Chúng Tôi

Nguyên Tắc của WRAP dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng tại nơi làm việc thường được chấp nhận trên toàn thế giới, luật pháp địa phương và quy định tại nơi làm việc, đồng thời bao gồm tinh thần hoặc ngôn ngữ sử dụng trong các quy ước liên quan của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor Organization, ILO).

Các Nguyên Tắc bao gồm quản lý nguồn nhân lực, sức khỏe và an toàn, hoạt động thực tiễn liên quan đến môi trường, và tuân thủ pháp luật bao gồm xuất/nhập khẩu và tuân thủ hải quan cùng các tiêu chuẩn về an ninh.

WRAP-icon-security

12

An ninh

WRAP-icon-locallaws

1

Tuân thủ luật pháp địa phương

WRAP-icon-forced-91

2

Nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức

WRAP-icon-child-94

3

Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em

WRAP-icon-harrassmen

4

Nghiêm cấm hành vi quấy rối hoặc lạm dụng

WRAP-icon-benefit

5

Chế độ trả lương và phúc lợi

WRAP-icon-hours

6

Số giờ làm việc

WRAP-icon-discrimination

7

Nghiêm cấm phân biệt đối xử

WRAP-icon-health

8

Sức khỏe và an toàn

WRAP-icon-collectivebargaining-92

9

Quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể

WRAP-icon-environment

10

Môi trường

WRAP-icon-customs2-93

11

Tuân thủ hải quan

Mục tiêu của Chương Trình Cấp Chứng Nhận WRAP là giám sát độc lập và cấp chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm dệt may được sản xuất trong điều kiện hợp pháp, nhân đạo và đạo đức. Các cơ sở tham gia xin cấp chứng nhận tự nguyện cam kết đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất của họ sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn dưới đây, và cam kết thêm rằng sẽ truyền đạt kỳ vọng, từ phía họ, các nhà thầu và nhà cung cấp của họ cũng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn dưới đây.

Cert-certification

1. Tuân Thủ Luật Pháp và Quy Định Tại Nơi Làm Việc

Các cơ sở sẽ tuân thủ luật pháp và quy định tại tất cả các địa điểm nơi họ tiến hành hoạt động kinh doanh.

Tất cả các cơ sở sẽ tuân thủ các yêu cầu và tiêu chuẩn pháp lý trong ngành kinh doanh của họ theo luật pháp của địa phương và quốc gia tại khu vực tài phán, nơi các cơ sở đang kinh doanh, cùng với bất kỳ luật pháp quốc tế hiện hành nào. Bao gồm tất cả các luật lao động và việc làm của các khu vực tài phán đó, cũng như các luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh nói chung, bao gồm các quy tắc và tiêu chuẩn đạo đức liên quan đến xử lý tham nhũng và tính minh bạch, và bất kỳ luật môi trường nào có liên quan.

2. Nghiêm Cấm Sử Dụng Lao Động Cưỡng Bức

Các cơ sở sẽ không sử dụng lao động không tự nguyện, bị ép buộc hoặc lao động từ nạn buôn người.

Các cơ sở sẽ duy trì chặt chẽ nguyên tắc làm việc trên cơ sở tự nguyện. Các cơ sở sẽ không sử dụng bất kỳ lao động cưỡng bức, tù nhân, nhân công từ nước ngoài, lao động lệ thuộc hoặc lao động từ nạn buôn người. Điều này sẽ bao gồm việc đảm bảo rằng bất kỳ công nhân nào họ tuyển dụng sẽ tuân thủ theo hợp đồng lao động, trong đó tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu pháp lý có liên quan và không áp dụng bất kỳ hình thức ép buộc nào (bao gồm áp dụng một khoản tiền phạt đáng kể hoặc tịch thu giấy tờ cư trú khi công nhân nghỉ việc hoặc hạn chế khả năng tự nguyện kết thúc việc làm của người lao động). Ngoài ra, khi tuyển dụng lao động thông qua công ty môi giới việc làm, các cơ sở sẽ phải đảm bảo không giữ lại hộ chiếu của công nhân, tất cả các hợp đồng bằng văn bản đều lập bằng ngôn ngữ bản địa của người lao động, và người lao động không phải chịu phí tuyển dụng.

3. Nghiêm Cấm Sử Dụng Lao Động Trẻ Em

Các cơ sở sẽ không được tuyển dụng bất kỳ người lao động nào dưới 14 tuổi hoặc dưới độ tuổi lao động tối thiểu được luật pháp quy định, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn, hoặc không được tuyển dụng bất kỳ người lao động nào mà khi làm việc có thể gây ảnh hưởng đến việc học tập bắt buộc.

Các cơ sở phải đảm bảo rằng họ không sử dụng lao động trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hình thức sử dụng lao động trẻ em tồi tệ nhất được quốc tế công nhận. Các cơ sở không được tuyển dụng bất kỳ người nào ở độ tuổi trẻ hơn độ tuổi được luật pháp cho phép và trong mọi trường hợp không dưới 14 tuổi, ngay cả khi luật pháp địa phương cho phép.

Ngoài ra, các cơ sở phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý tại địa phương liên quan đến chương trình giáo dục bắt buộc. Ngoài ra, nếu trong trường hợp luật pháp địa phương cho phép, cơ sở sử dụng lao động trẻ em (tức là người lao động trong độ tuổi từ tuổi lao động tối thiểu theo quy định đến 18 tuổi), cơ sở cũng phải tuân thủ mọi hạn chế của pháp luật hiện hành về tính chất và khối lượng công việc được thực hiện bởi những người lao động trẻ tuổi đó, cũng như bất kỳ yêu cầu nào khác áp dụng theo luật pháp, bao gồm việc đảm bảo rằng những người lao động trẻ tuổi đó không thực hiện bất kỳ công việc nguy hiểm nào (ví dụ: xử lý hóa chất hoặc vận hành máy móc hạng nặng).

4. Nghiêm Cấm Hành Vi Quấy Rối hoặc Lạm Dụng

Các cơ sở phải cung cấp môi trường làm việc không có hành vi quấy rối hoặc lạm dụng từ cấp trên hoặc từ đồng nghiệp, và không có hình phạt về thể xác dưới mọi hình thức.

Các cơ sở phải đảm bảo nơi làm việc tôn trọng nhân quyền và nhân phẩm của người lao động. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng không áp dụng hình phạt về thể xác hoặc ép buộc về thể xác. Các cơ sở không được tham gia hoặc dung túng cho hành vi quấy rối tình dục, cử chỉ không đứng đắn hoặc mang tính đe dọa, giọng điệu hoặc ngôn ngữ lạm dụng hoặc bất kỳ hình thức tiếp xúc thể xác hoặc ngôn từ không mong muốn nào khác, chẳng hạn như bắt nạt. Cụ thể là các cơ sở phải đảm bảo cung cấp chương trình đào tạo phù hợp ở tất cả các cấp - bao gồm cấp quản lý, giám sát và người lao động - để đảm bảo nơi làm việc không xảy ra tình trạng quấy rối hoặc lạm dụng.

kyle-glenn-598701-unsplash

5. Chế Độ Trả Lương và Phúc Lợi

Các cơ sở sẽ phải trả lương ít nhất ở mức lương tối thiểu theo luật pháp địa phương, bao gồm tất cả tiền lương, phụ cấp và trợ cấp bắt buộc.

Các cơ sở phải đảm bảo trả lương thích hợp cho người lao động tương xứng với tất cả các công việc người lao động đã thực hiện, bằng cách kịp thời thanh toán tất cả các khoản tiền lương và phúc lợi tuân thủ luật pháp của địa phương và quốc gia tại khu vực tài phán, nơi các cơ sở đang hoạt động kinh doanh. Bao gồm tiền trả thêm ngoài lương cho công việc làm ngoài giờ hành chính hoặc công việc được thực hiện trong các ngày nghỉ lễ, cũng như bất kỳ khoản phụ cấp hoặc phúc lợi nào khác, bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo luật pháp địa phương.

6. Số Giờ Làm Việc

Số giờ làm việc mỗi ngày và số ngày làm việc mỗi tuần không được vượt quá giới hạn theo quy định của luật pháp quốc gia. Các cơ sở sẽ cung cấp ít nhất một ngày nghỉ trong mỗi giai đoạn bảy ngày, trừ khi bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu kinh doanh cấp bách.

Theo luật pháp địa phương, các cơ sở phải tuân thủ mọi giới hạn được đặt ra về số giờ làm việc thông thường cũng như bất kỳ giới hạn nào được đặt ra về việc làm ngoài giờ. Sự tham gia dài hạn của các cơ sở trong Chương Trình Cấp Chứng Nhận WRAP tùy thuộc vào việc các cơ sở đáp ứng các giới hạn do luật pháp địa phương quy định. WRAP công nhận rằng đây có thể là một yêu cầu đặc biệt gây khó khăn, nhất là khi xét đến các quy tắc và phong tục thực thi pháp luật tại địa phương.Trước thực tế này, WRAP sẽ cho phép đạt được số giờ làm việc theo hình thức tăng dần để đạt yêu cầu tuân thủ hoàn toàn luật pháp địa phương, nếu một cơ sở đáp ứng các điều kiện sau: hoàn toàn minh bạch về số giờ làm việc; đảm bảo rằng số giờ làm việc đó đều dựa trên tinh thần tự nguyện, trong điều kiện bảo vệ an toàn và sức khỏe của người lao động; trả lương cho tất cả người lao động tuân thủ Nguyên Tắc 5 của WRAP; và cho thấy sự cải thiện trong việc đáp ứng các yêu cầu về số giờ làm việc từ lần kiểm toán này so với lần kiểm toán tiếp theo.

7. Nghiêm Cấm Phân Biệt Đối Xử

Các cơ sở sẽ tuyển dụng, trả lương, thăng chức và chấm dứt việc làm của người lao động dựa trên khả năng thực hiện công việc của người lao động, thay vì dựa trên các đặc điểm hoặc tín ngưỡng riêng.

Các cơ sở phải đảm bảo rằng tất cả các điều khoản và điều kiện về việc làm đều dựa trên khả năng thực hiện công việc của cá nhân, và không dựa trên bất kỳ đặc điểm hoặc tín ngưỡng riêng nào. Các cơ sở phải đảm bảo rằng mọi quyết định trong công việc - liên quan đến tuyển dụng, sa thải, phân công công việc, trả lương hoặc thăng chức - được thực hiện mà không phân biệt đối xử với nhân viên trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc các yếu tố tương tự khác (mang thai, quan điểm hoặc tham gia chính trị, địa vị xã hội, v.v.).

8. Sức Khỏe và An Toàn

Các cơ sở phải cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Trường hợp cung cấp chỗ ở cho người lao động, các cơ sở phải cung cấp nhà ở an toàn và lành mạnh.

Các cơ sở phải cung cấp nơi làm việc an toàn, sạch sẽ, lành mạnh và hiệu quả cho người lao động của họ. Các cơ sở phải ưu tiên vấn đề về sức khỏe và an toàn cho người lao động hơn tất cả các yếu tố khác, và phải chủ động giải quyết mọi vấn đề an toàn có thể phát sinh. Điều này sẽ bao gồm nhiều yêu cầu khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu về cung cấp nước uống sạch (miễn phí cho người lao động), đầy đủ vật tư y tế, lối thoát hiểm và thiết bị an toàn, nơi làm việc được chiếu sáng tốt và thoải mái, phòng vệ sinh sạch sẽ. Ngoài ra, các cơ sở phải cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo cho tất cả người lao động về cách làm việc an toàn.

9. Quyền Tự Do Lập Hội và Thương Lượng Tập Thể

Các cơ sở sẽ công nhận và tôn trọng quyền thực hiện các quyền hợp pháp của người lao động về tự do lập hội và thương lượng tập thể.

Các cơ sở phải tôn trọng quyền tự do của mỗi người lao động trong việc tự mình lựa chọn tham gia hiệp hội người lao động hay không. Các cơ sở không được phân biệt đối xử với người lao động dựa trên việc họ có chọn lập hội hay không. Cả cơ sở và người lao động phải đảm bảo họ tuân thủ theo tất cả các luật có liên quan đến vấn đề này. Các cơ sở phải đảm bảo có cơ chế hiệu quả để giải quyết mọi khiếu nại tại nơi làm việc.

10. Môi trường

Các cơ sở phải tuân thủ các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho hoạt động của họ, và phải tuân thủ các hoạt động có ý thức liên quan đến môi trường ở tất cả các địa điểm họ hoạt động kinh doanh.

Các cơ sở phải đảm bảo tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc theo luật pháp, và phải thể hiện cam kết bảo vệ môi trường bằng cách chủ động giám sát các hoạt động liên quan đến môi trường của họ. Cụ thể là các cơ sở phải đảm bảo quản lý chất thải đúng quy định, bao gồm giám sát việc xử lý bất kỳ loại chất thải nào - dù là dạng rắn, lỏng hay khí - để đảm bảo việc xử lý đó được thực hiện an toàn và phù hợp với tất cả các luật liên quan.

WRAP-environment

11. Tuân Thủ Hải Quan

Các cơ sở phải tuân thủ luật hải quan hiện hành, và cụ thể là phải thiết lập và duy trì các chương trình tuân thủ luật hải quan liên quan đến việc vận chuyển thành phẩm bất hợp pháp.

Các cơ sở phải đảm bảo rằng tất cả hàng hóa được đánh dấu hoặc dán nhãn chính xác tuân thủ tất cả các luật hiện hành. Ngoài ra, các cơ sở phải lưu giữ hồ sơ về tất cả các vật liệu và đơn đặt hàng, cũng như lưu giữ hồ sơ sản xuất chi tiết.

12. An Ninh

Các cơ sở phải duy trì các quy trình an ninh của cơ sở để bảo vệ tránh đưa hàng hóa không được lược khai vào các lô hàng xuất đi (tức là thuốc phiện, thuốc nổ sinh học và hoặc hàng lậu khác).

Các cơ sở phải đảm bảo thực hiện các biện pháp kiểm soát đầy đủ để bảo vệ tránh đưa hàng hóa không được lược khai. Liên quan đến vấn đề này, WRAP công nhận tài liệu Hướng Dẫn C-TPAT của Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (Customs and Border Protection, CBP) dành cho các Nhà Sản Xuất Nước Ngoài là chương trình thực tiễn tốt nhất, và đã áp dụng các tài liệu hướng dẫn đó theo Nguyên Tắc này.

Cert-assessment

Đội ngũ của chúng tôi