Lịch Sử

Vào giữa những năm 1990 nảy sinh nhu cầu cần có một tổ chức kiểm toán cơ sở độc lập khi xuất hiện các báo cáo về tình trạng bóc lột công nhân tồi tệ trong nhiều nhà xưởng gia công may mặc trên thế giới. Bao gồm những vấn đề như thời gian làm việc quá nhiều vượt mức cho phép, điều kiện làm việc không an toàn, và một số lợi ích hợp pháp của người lao động không được áp dụng.

kyle-glenn-598701-unsplash

Nhận thấy mối nguy hiểm rõ ràng mà tình trạng này gây ra cho ngành may mặc, Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất May Mặc Hoa Kỳ (nay là Hiệp Hội May Mặc Và Da Giày Hoa Kỳ) phối hợp với các cán bộ phụ trách trong ngành giải quyết vấn đề này.

Một lực lượng đảm trách được thành lập, có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhiều bên liên quan, bao gồm các thương hiệu, nhà cung cấp, tổ chức phi chính phủ (non-governmental organization, NGO), học viện và các quan chức chính phủ. Sau quy trình này, lực lượng đảm trách đề nghị thành lập một tổ chức bên thứ ba độc lập không chịu ảnh hưởng từ chính phủ hoặc doanh nghiệp, có trách nhiệm xác định và giảm tỷ lệ bóc lột công nhân trong các xưởng/nhà máy trên toàn thế giới. Hội Đồng Quản Trị đầu tiên được thành lập vào năm 1999, và WRAP được chính thức thành lập vào năm 2000.

Nhận thấy rằng sự tín nhiệm của chương trình phụ thuộc vào việc đảm bảo tính khách quan, WRAP là tổ chức được thành lập đặc biệt để hoạt động độc lập – cả về mặt tài chính và về mặt quản trị – của ngành may mặc.

Điều này bắt đầu từ việc thành lập Hội Đồng Quản Trị độc lập của chúng tôi. Mặc dù ngành may mặc có một số đại diện nằm trong Hội Đồng Quản Trị của chúng tôi để mang lại hiểu biết và quan điểm sâu sắc, nhưng theo điều lệ, phần lớn thành viên trong Hội Đồng Quản Trị phải là những cá nhân không hoạt động liên quan đến ngành. Hơn nữa, WRAP không được thành lập dưới hình thức tổ chức thành viên, và thu nhập của chúng tôi thu về từ phí đăng ký của các cơ sở và doanh thu từ hoạt động đào tạo. Chúng tôi không thu phí thành viên, và chúng tôi không nhận bất kỳ hình thức tài trợ nào từ chính phủ.

Cert-assessment

Hiện nay, WRAP đã phát triển trở thành tổ chức hàng đầu thế giới về tuân thủ xã hội và là đối tác chuỗi cung ứng độc lập đáng tin cậy cho hàng chục thương hiệu, nhà bán lẻ và các nhà sản xuất trên khắp thế giới.

Mô hình kiểm toán toàn diện dựa trên cơ sở của chúng tôi giúp chúng tôi trở thành chương trình cấp chứng nhận tuân thủ quy tắc xã hội độc lập lớn nhất thế giới cho ngành may mặc/dệt may (theo nghiên cứu của Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp Liên Hiệp Quốc (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) có tiêu đề Making Private Standards Work For You (Tạo Tiêu Chuẩn Riêng Giúp Ích Cho Bạn), WRAP là “tiêu chuẩn thường được trích dẫn nhiều nhất” khi cấp chứng nhận về tuân thủ xã hội trong lĩnh vực dệt may).

Hiện tại có hơn 2.700 cơ sở được WRAP cấp chứng nhận, sử dụng hơn 2,5 triệu lao động trên khắp thế giới.