Trong khoảng

WRAP là gì?

Đặt trụ sở tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ, cùng các văn phòng khu vực tại Hồng Kông, SAR và Dhaka, Bangladesh và nhân viên toàn thời gian ở Châu Âu, Ấn Độ, Mỹ Latinh và Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan và Indonesia), WRAP là một nhóm làm việc độc lập, khách quan, phi lợi nhuận bao gồm các chuyên gia toàn cầu về tuân thủ xã hội chuyên thúc đẩy sản xuất an toàn, hợp pháp, nhân đạo và đạo đức trên toàn thế giới thông qua chứng nhận và giáo dục.

WRAP làm những gì?

Hoạt động chính của chúng tôi là Chương Trình Cấp Chứng Nhận, đây là chương trình cấp chứng nhận cho cơ sở độc lập lớn nhất trên thế giới tập trung vào ngành hàng may mặc, giày dép và các sản phẩm may. Chúng tôi có ba mức chứng nhận có hiệu lực từ sáu tháng đến hai năm dựa trên việc cơ sở tuân thủ 12 Nguyên Tắc của WRAP. Nguyên Tắc của chúng tôi dựa trên pháp trị trong mỗi quốc gia và bao gồm tinh thần hoặc ngôn ngữ sử dụng trong các quy ước liên quan của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (International Labor Organization, ILO).

Các Tổ Chức Tài Chính

2015

2016

2017